Výstavba pokračuje

06.06.2011 14:27

Upravil jsem zhlaví dolního nádraží a se slzou v oku se rozloučil s dvojkolejkou - opravdu její zaústění do stanice nebylo nic moc. V návaznosti na zhlaví jsem pokračoval tunelem včetně zářezu, kterým vede trať ko hornímu nádraží. Vše je zde

Zpět