Stavba trati

Nová část kolejiště

08.06.2014 16:46
Po dlouhé době doělo na mém kolejišti k výrazné změně. Tak výrazné, že si ji všimla i manželka :-)) Už delší dobu jsem přemýšlel, že provoz na oválu není úplně to pravé a tak jsem se rozhodl kolejiště rozšířit o dvě smyčky a druhé skryté nádraží. Původní kolejiště jsem otočil o 90stupňů a přidal...

Kolejiště již na novém místě

15.07.2013 22:41
Prostor v novém domě má kolejiště v rohu, takže jsem i nově nalepil na stěny pozadí. Námět jsem použil stejný, proč měnit něco co je hezké, že :-) Jediným drobným pokrokem je, že jsem dodělal peron nástupiště, který mi stále chyběl.

Opevnění na kolejišti

03.02.2013 11:52
Dnes to vlastně žádná novinka moc není - již před několika měsíci jsem na kolejiště zabudoval typické prvorepublikové opevnění tzv. řopík. Takže dnes jen fotografická dokumentace.    Řopík je usazen v kopci za lesem u pily. A již je znčně zarostlý ravou a křovím. Perfektní a do detailu...

Dolní nádraží

15.01.2013 00:00
Tak jsem se odhodlal a vlezl jsem pod panel a zapojil návestidla a osvětlení budov.  Hned je to znát i na panelu nahoře :-) Obě zhlaví jsou osazena kompletna návěstidly. Celkem jich je na Dolním nádraží 20 a to nepočítám vjezdová. Hned po osázení návěstidel jsem se pustil do štěrkování...

Uhelné sklady skoro dokončeny

03.07.2012 21:49
Po delší době jsem měl trochu času a hned je to na stvabě kolejiště znát. Přesunul jsem se do dolní poloviny kolejiště a začal částí, kde jsem si naplánoval uhlné sklady. Nejdříve jsem, ale dokončil zeleň pod mostem a kolem rodinného domu. Ještě chybí okraje kolem cesty a cestička k...

Uhelné sklady

06.06.2012 15:15
Pomalinku se rýsuje areál uhelných sklaů. Kromě osvětlení (zatím nezapojeného a nepřipevněného) se rýsuje i plot z vlnitého plechu. I když někde jsou jen sloupky a vlnitý plech ještě chybí. Co mě potěšilo je násypka na uhlí od N-scale. Zatím je bez povrchové úpravy. Za ní je...

Osvětlení hlavní silnice

31.03.2012 22:52
Tak jsem po dlouhé době se kousek posunul ve stavbě kolejiště. Kromě čar na hlavní silnici jsem dodělal veřejné osvětlení + jsou již rozmístěny budovy nádraží /zatím na sucho).   U vlečkové koleje je už taky vdlážděná plocha uhelných skladů. Budova na snímku je hotel a restaurace...

Malý posun ve stavbě

26.11.2011 14:26
Malý posun ve stavbě znamená finální osazení činžovních domů a hlavně zatravnění dvorku za domy      

Telegrafní sloupy

29.08.2011 14:14
Začal jsem připravovat telegrafní sloupy, které budou podel trati k hornímu nádraží. Jedná se výrobek Miniatur a koupil jsem ho v N-šopíku. První sloup jsem i nabarvil, abych věděl jaký bude výsledek a zda mám ve svém snažení pokračovat :-) Dopadlo to dobře a když nabarvím i boční šikmou...

Drobné doplňky v horní části.

29.08.2011 14:12
V horní částio jsem dodával drobnosti. Jednak se u mapy objevili turisté studující svou budoucí trasu a vedle mapy i telefonní budka. Na oknech domů ve vesnici i v jejich zahrádkách rozkvetly květiny :-)

Činžovní domy

29.08.2011 14:00
Naproti Dolnímu nádraží bude blok činžovních (městských) domů. Jedná se o set Faller. Začal jsem prvním rohovým domem. Nejdříve přišel na řadu obchod v přízemí domu, kde prodávají textil, látky, koberce, záclony atd. Takže dle toho vypadá i vnitřní vybavení obchodu. a po osazení do...

První budovy dolní části kolejiště

04.08.2011 15:47
Po dokončení lesa jsem se pustil do dolní části kolejiště a to sestavením budov. První na řadu přišel rohový obytný dům a pak nádraží včetně skladiště. Blok bytových domů bude tvořen dvěma rohovými a jedním středním. Zatím hotov rohový hlavně pro vyjesnění si rozměrů a přesného umístění. Hradlo...

Les skoro hotov

04.08.2011 15:41
Dokončil jsem les na kopci (tedy skoro - protože jak správně poznamenat Dan Buchtela, když jsem si od něj kupoval stromy -  "stromů není nikdy dost" a měl pravdu - pár mi jich chybí do přední části lesa). Spolu s lesem jsem dokončil i okolí pily a kopec za lesem, kde vyrostlo trochu...

Úprava kopce a lesa

19.07.2011 09:55
Dokončoval jsem okolí pily, kde jsem doplnil plot a uskladněné hotové prkna a fošny. Plot je jen za dvou stran - hlavně mezi plochou pily a tratí, aby neopatrní dělníci nevstoupili pod vlak :-) I zde jsem bok kolejiště polepil imitazí zdiva a přístup ke skrytému nádraží natřel černou. Šturc...

Pila a okolí - pokračování

18.06.2011 09:49
Postupně dodělávám okolí pily a zejména panelovou plochu pro ukládání dřeva. Na konci vlečky je již i šturc v jednoduchém provedení . hromada štěrku s pražcem přes koleje. Inspiroval jsem se u nás v Nučicích, kde je šturc řešený stejně. Pracoval jsem i na druhém konci kolejiště a zatravnil...

Pila a okolí

08.06.2011 13:00
Trochu jsem taky pracoval na druhém konci kolejiště - konkrétně v okolí pily. Rozhodl jsem se , že plochu okolo vydláždím panely ModelSecene. Zatím je upraven jen prostor za pilou a před ní včetně vydláždění koleje tak, aby i po ni mohla za pilu zajíždět nákladní auta. Panely jsou super s...

Stožáry osvětlení

07.06.2011 15:12
  Dalším pokusem s leptaným plechem byly stožáry osvětlení, které jsem koupil v N-šopíku. Balení za necelou stovku obsahuje dva kusy včetně plošného spoje pro připájení diod. Stavba dle návodu je dost jednoduchá a hodně jsem ocenil právě zmíněný plošný spoj pro diody - odpadlo tak velké...

Úprava zhlaví Dolního nádraží a navazující tunel

06.06.2011 15:01
  Z levého zhlaví Dolního nádraží původně vycházele dvojkolejka. Moc jsem ji na svém kolejišti chtěl mít, ale její zaústění do stanice nebylo ideální a tak jsem ji ze slzou v oku zrušil a celé zhlaví předělal. Takto to vypadaá přece jen reálněji. V návaznosti na změnu zhlaví jsem upravil i...

Trocha zeleně na nádraží

19.04.2011 13:44
  Malinko jsem doplnil zeleň na Horním nádraží. Jednak za kolejema. Pak i mezi nima - tady je to první pokus. Mezi koleje příjde zeleně daleko více. A pak i odložené staré pražce zarostly křovím. A u výměny se objevilo návěstidlo, které jsem koupil na N-scale u Dana Buchtely (stejně jako...

Vyrostl lesík

28.02.2011 13:10
Na svahu pos vesnicí vyrostl les. Pěkně zarostla travou i křovím opěrná zeď pod mostem. Podél jisnice jeou bílé betonové patníky s lanem nahrazující svodidla. Prdní dům ve vesnici dostal ze zadu od nádraží živý plot, aby ho chránil před hlukem a prachem ze zauhlování. Na ploše vedle roste...

Lavička z leptaného plechu

22.02.2011 13:02
Mnoho doplňků, ale i lokomotiv a vozů se dá sehnat jako stavebnice z leptaného plechu. Proto jsem se rozhodl, že se s tímto materiálem pokusím také seznámit. Jako první jsem zvolil něco jednoduchého - lavičku. Sestává ze tří dílů - dvou noh a sedací části, kteruo je potřeba správně vytvarovat. Při...

Vesnice na kopci

22.02.2011 12:56
K Hornímu nádraží náleží i vesnice o pár domcích a kostelu. Pomalu se na návrší začíná rýsovat. První do vesnice byla cesta a pouliční osvětlení. Následují domky a první už má ikus oplocené zahrádky. Na svahu pod silnicí vyrostl PRVNI STROM  na mém kolejišti. Tato událost byla spojena s...

Horní nádraží - pokračování

25.01.2011 13:33
Pomalu, ale velice pomalu pokračuju na stavbě horního nádraží. Kromě pozadí, které jsem nalepil na zeď za kolejiště jsem pracoval na vylepšení vybavení nádraží a jeho okolí. Bohužel je málo času, tak jde stavba dost pomalu :-(. Hlavní změnou na nádraží jsou návěstidla, která přibyly ke každé...

Horní nádraží

01.11.2010 12:47
Po delsší odmlce přidávám průběžnou informaci o stavu mého kolejiště. Postoupil jsem s budováním Horního nádraží (tedy ještě nevím, zda se tak bude skutečně jmenovat). Nádraží je kompletně osazeno a zapojeno a nyní probíhá tvorba krajiny. Trochu mě v dalším rozletu brzdí hcybějící návěstidla, ale...

Stavba pokračuje

01.05.2010 10:41
Tak jsem pokročil ve stavbě kolejiště. KOleje jsou položeny na základním oválu včetně obou nádraží - hlavního a skrytého a pomalu začínám modelovat krajinu, kde již pomalu stoupá vzhůru lokálka.  V popředí je vidět zkušební trať, kterou používám pro kalibraci lokomotiv v TrainControleru, tak...

Zahájení stavby

02.02.2010 21:42
Zahájil jsem stavbu kolejiště - tedy ne nyní, ale již přes Vánoce a Nový rok. Nejdříve skrytým nádražím - pochopitelně, je skryté, tak se na něm dá trénovat a učit se :-) Skryté nádraží je z kolejiva PECO. Následoval zbytek základního oválu - ten již je z kolejiva FLEISCHMANN. Detail na hlavní...