Další drobné doplňky kolejiště

29.08.2011 14:19

Kromě turistů a květeny zde, jsem připravil i telegrafní sloupy zde

Zpět