Návěstní soustava ČSD v DCC

14.06.2011 10:54

Dlouho jsem zvažoval, jak provést návěsti na kolejišti, tak aby alespoň trochu odpovídaly skutečnosti (a nebyla jen zelená a červená) a daly se ovládat před TrainControler - tedy automaticky.

Hodně inspirace jsem našel na stránkách Lokopina, která tuto problematiku rozebírá a testuje, jak je joho vzykem, různé komponenty. Nakonec mi vyšlo jako nejlepší řešení od MTBbus.

Pořídil jsem si moduly ND4 pro ovládání 4 návěstí a k nim i až 4 předvěstí.

Horší to bylo se samotným zapojením návěstí. Pro větší měřítka jsou k dispozici přímo návěsti s modulem S-Com pro připojení na modul ND4. Pro N-kaře nic takového není a člověk si to musí vyrobit sám. Mě tedy nezbylo nic jiného než návěst k modulu S-Com ručně připájet.

Nakonec se povedlo a na každém zhlaví nádraží je celkem 3 odjezdová návěstidla a k tomu jedno vjezdové s předvěstí. Dále taky dvouznaká seřeďovací návěstidla, ale ty jsem připojil k modulu Lenz LS150, který jsem dříve koupil a neměl pro něj jiné využití.

Modul ND4 jde kabelem propojit s PC a tak jednoduše konfigurovat. Konfigurační program je k dispozzici na stránkých MTBbus.

Základem je nastavení adresy ND4.

Nastavuje se adresa prvního návěstidla (v mém případě 101). Každé návěstidlo zabere dvě adresy - celý modul pak celkem 8 adres. Protože chci modelovat realitu ČSD zvolil jsem závislou návěstní svoustavu, kde zobrazované návěsti ovlivňují i návěsti následujícího návěstidla. Lze samozřejmě návěstní znaky volit uživatelsky.

Pro závislou návěstní soustavu je potřeba definovat následné návěsti (Následnou rychlost).

Pro Návěsti odjezdové je definováno vždy volno. (jen případě použití autobloku, kdy je odjezdová návěst předvěstí pro autoblok by byla definice dána tabulkou). Pro vězdouvé návěstidlo, u mne 1A, je definována tabulka, která říká jaké jsou následné návěsti.

Tabulka je na úvodní obrazovce modulu a ve stručnosti dává přehled o definovaných cestách pro návěstidlo 1A. Lze definovat až 8 cest pro návěstidla 1A a 2A a 4 pro 1B a 2B.

Cesta se vždy skládá z výhybek a jejich postavení a návěstidla na konci cesty, dle něhož se budou řídit znaky.

Na obrázku je vidět cesta, kdy výhybky na adrese 19 a 20 jsou v poloze rovně  a pak se návěst řídí dle návěstidla na adrese 113.

Další cesta je pak přes výhybku 20 rovně a následné 19 odbočkou k návěstidlu 115.

POZOR - zde je potřeba upozornit, že vyhybka musí být zapojena tak, že - je rovně a + je odbočka jinak to nefunguje.

Ještě zbývá vše nastavit v TrainControleru.

Návěst je vždy zadaná jako 4 znaká. S definovaným pořadím zapojení + a -. Tedy zelená je vždy + červená - atd. jako na obrázku.

TC posílá pouze tyto 4 stavy, ale ND4 si podle návěstní cesty určí jakou návěst má skutečně zobrazit.

A to je celé nastavení - poměrně jednoduché,a le hlavně funkční :-)

 

 

 

 

Zpět